“Liczby rządzą światem.”

Dziś przedstawiam recenzję gry “Rachmistrz” przygotowywaną dla Wydawnictwa Granna.
“Rachmistrz” jest połączeniem gry planszowej z oryginalnym narzędziem do nauki matematyki, a konkretnie umiejętności liczenia w zbiorze liczb całkowitych dodatnich oraz wymiernych (dwa poziomy rozgrywki).
Nauka przez zabawę to nie tylko pusty slogan. W omawianej planszówce przyswajanie wiedzy odbywa się  w bardzo przyjemny sposób- wykonywanie działań matematycznych nie jest przykrym obowiązkiem, lecz częścią świetniej zabawy opartej na nowoczesnej i atrakcyjnej mechanice gry.

Omawiana gra planszowa skierowana jest dla graczy od dziesiątego roku życia i dedykowana jest uczniom drugiego poziomu edukacyjnego. W grze dostępne są dwa poziomy rozgrywki- pierwszy dotyczy czterech działań na zbiorze liczb całkowitych dodatnich: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia, co stanowi idealną formę utrwalenia i przećwiczenia umiejętności rachunkowych i szybkiego myślenia.
Drugi poziom obejmuje sprawność rachunkową z zakresu czterech wyżej wymienionych działań na ułamkach zwykłych, zatem można się go podjąć w zupełności w czasie realizowania tego działu ułamki zwykłe na swoich lekcjach.

W rozgrywce może uczestniczyć od dwóch do sześciu graczy. Każdy uczestnik otrzymuje inny kolor i zasiada po innej stronie sześciokątnej planszy (kolory to: żółty, fioletowy, pomarańczowy, niebieski, różowy i zielony). Każdy otrzymuje na starcie inną tą samą ilość żetonów, uzależnioną od liczby uczestników (przykładowo, w wersji dla 3 graczy każdy otrzymuje po 13 żetonów, a w wersji dla 6 uczestników każdy korzysta z 7 żetonów). Gra trwa przez nieokreśloną liczbę rund. Na początku każdej rundy jeden z graczy rzuca trzema kostkami. Z cyfr, które zostaną wyrzucone gracze tworzą własne działania matematyczne i obliczają ich wynik. Pierwszy gracz, któremu uda się ułożyć działanie z użyciem tych trzech cyfr ogłasza jego wynik, a następnie kładzie żeton na planszy odwracając go widocznym dla wszystkich znakiem zapytania uruchamiając następnie klepsydrę. Klepsydra jest dodatkowym dla zestawu narzędziem gry i odmierza 15 sekund dozwolone graczom na utworzenie swoich działań. Trzeba pamiętać przy tym, że nie można ułożyć działania, którego wynik będzie taki sam, jak ten, który w danej rundzie zgłosi już ktoś inny.
Po upływie regulaminowego czasu gracz, którzy umieścili na planszy muszą powiedzieć jakie działania ułożyli. Jeżeli działanie zostało utworzone prawidłowo żeton jest odwracany i pozostaje na planszy jako punkt dodawany właścicielowi danych kolorów żetonu, w przeciwnym wypadku zostaje zdjęty z planszy.
Rozgrywka kończy się w momencie, gdy jeden z graczy wykorzysta wszystkie swoje żetony jednakowego koloru. Wówczas następuje liczenie punktów dodatnich za prawidłowo umiejscowione żetony oraz ujemnych za żetony niewykorzystane.

W mojej ocenie gra “Rachmistrz” została przypisana odpowiedniej grupie wiekowej. Dla dzieci młodszych niż 10 lat idących standardową podstawą programową działania byłyby zbyt trudno osiągalne, a w przypadku ułamków zwykłych niemożliwe. W przypadku korzystania i nauki przy pomocy tej gry z uczniami klas czwartych szkoły podstawowej i starszych gra kształtuje inteligencję matematyczno-logiczną, umiejętność operowania liczbami, wyobraznię i wpływa korzystnie na kształtowanie ilorazu inteligencji u najmłodszych, a także i starszych dzieci i młodzieży. W opinii mojej oraz innych pracowników szkół, z którymi współpracuję, gra uczy także zachowania się podczas presji czasu, współzawodnictwa opartego na wiedzy i własnych predyspozycjach intelektualnych oraz wspiera umiejętność obliczeniową na liczbach całkowitych i wymiernych.
Dzieciom spodobała się gra, a rozgrywka wciagnęła ich na tyle, że niektórzy uczniowie wypowiadali opinie, że nigdy dotąd nie wciągnęli się tak w obliczenia i nie wiedzieli, że matematyka może wzbudzać tak pozytywne emocje.

Gra “Rachmistrz” jest świetnym narzędziem do nauki dodawania, odejmowania, dzielenia i mnożenia. Wspomaga rozwój logicznego myślenia, szacowania i orientacji przestrzennej.Na rynku dostępnych jest wiele gier, które starają się w przystępny sposób zachęcić do nauki matematyki. Jednak to “Rachmistrz” jako pierwszy odbiega od utartych schematów, i poprzez połączenie prostych działań z mechaniką nowoczesnej gry planszowej, robi to w sposób wyjątkowy. Unikalne podejście do tematu wyróżnia go na tle innych tego typu produktów. Grę w całości można nabyć za pośrednictwem wydawnictwa Granna i w pełni rekomenduję tą grę jako narzędzie dydaktyczne wspierające proces uczenia się zapamiętywania, działań i kreatywności obliczeniowej.

Share This