Szkoła powinna kształtować różne kompetencje- poza umiejętnością uczenia się, także aktywności społecznej, pracy grupowej zdolności wyjścia przed szereg w odpowiednich sytuacjach, pracy projektowej o której jeszcze dziś napiszę.

Możliwie najwcześniej warto zacząć angażować się w działanie, zwłaszcza w szczytnym celu dobrze świadczy to o uczniu.
Efekt marcowej zbiórki w Auchan to 2716,30zł, a efekty naszej tygodniowej pracy to około 20 000zł.
Dziękuję i gratuluję pracy oraz zaangażowania całemu Szkolnemu Kołu Caritas. Grupa wykazała się, co widać w liczbach.
Widzimy się na dalszych wolontariatach i akcjach.

Share This