Zaczynamy często z pewnymi wyobrażeniami o zawodzie,
który chcemy wykonywać i od nas zależy czy poznamy zasady osiągania rezultatów w naszej działalności żeby poruszać się konsekwentnie do przodu.

Nauczyciel nie powinien nigdy przestawać się doskonalić, szkoleń nie należy robić dla papieru tylko żeby z niego potem korzystać.

Zadaniem każdego nauczyciela powinno być doskonalenie się i zdobywanie nowej wiedzy, żeby dać dobry przykład swoim podopiecznym i by przygotować się na możliwe sytuacje.
Nie ma dwóch takich samych umysłów, każdy jest inny- często dwoje pozornie podobnych ludzi reaguje inaczej na podobne słowa lub sytuacje. Warto wypracowywać własne, ale sprawdzone procedury w sytuacjach “kryzysowych”.
Zgadzam się z niektórymi z moich znajomych, że praca wykonywana przez wielu nauczycieli zasługuje na docenienie, ale także dlatego warto by wykazywał postawę aktywną.

Share This