Potwierdzenie ukończenia 10-miesięcznego kursu w języku angielskim.

Jest to jedna z kilku aktywności o tematyce myśli amerykańskiej, którą miałemm przyjemność realizować. Kolejne są w trakcie.

Projekt ten był jedynym tego typu przedsięwzięciem w skali naszego kraju. Powstaje we współpracy z aż trzema znamienitymi amerykańskimi uniwersytetami, tj. The Loyola University New Orleans College of Law, The University of Arkansas at Little Rock, William H. Bowen School of Law oraz The University of Toledo College of Law. Wszystkie zajęcia realizowane w ramach programu Kursu prowadzone są wyłącznie przez najlepszych amerykańskich profesorów wymienionych uczelni.
Dzięki temu absolwenci po ukończeniu otrzymali dyplom 4 uczelni, w tym trzech ze Stanów Zjednoczonych. Niesamowite doświadczenie z poznania wykładowców z USA oraz ich wiedzy i know-how biznesu amerykańskiego byly warte uczestnictwa w kursie.

Celem kursu było zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami i założeniami teoretycznymi prawa wewnętrznego USA, a także aspektów biznesowo-ekonomicznych z perspektywy porównawczej oraz zaprezentowanie im stosowanego na większości amerykańskich wydziałów prawa podejścia pedagogicznego.

Od bieżącego roku akademickiego Szkoła uzyskała patronat Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Komisja koordynuje Program Fulbrighta w Polsce. Oferuje prestiżowe stypendia zarówno dla pochodzących z Polski jak i Stanów Zjednoczonych studentów oraz naukowców. Stypendia umożliwiają naukę oraz prowadzenie badań w polskich oraz amerykańskich instytucjach naukowych. Komisja jest organizacją non-profit finansowaną przez Departament Stanu oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

#EdukacjaNaukaNiznes #Loyola #USAPoland
#MatematykaPraktycznie #TrenerBiznesu #PawelKoza #AktywatorMotywacji #Zawiercie #GminaŁazy #Nauczyciel #Korepetycje #Łazy

Share This