Nowy rok okazał się rokiem nowych możliwości. Pierwszy kwartał 2019 okazał się bardzo obfity w różne wydarzenia, jednym z nich było dołączenie do katowickiego klubu mówców i liderów- Silesia Toastmasters, spotykającego się w każdy czwartek w swojej siedzibie w Katowicach. Przynależność do takiej organizacji stwarza wiele możliwości, a aktywność- jak w każdym środowisku może procentować udziałem w różnych wydarzeniach i konferencjach.

Jednym z takich wydarzeń była konferencja On The Top, zorganizowana w weekend 29-31 marca w hotelu Orle Gniazdo w Szczyrku będąca jednym z ważniejszych etapów kalendarzu tej organizacji mówców.

Podczas tych trzech dni mieliśmy okazję uczestniczyć w warsztatach, konkursach, integracjach poznając członków Toastmasters z klubów rzeszowskiego, częstochowskiego, bielskiego, krakowskiego, wrocławskiego oraz innych klubów z całej Polski. Klub Silesia Toastmasters reprezentowało ośmioro członków, wśród których byłem prowadząc prelekcję na temat zarządzania sobą w czasie i efektywności.

Toastmasters International to międzynarodowa organizacja non-profit, działająca od 1924 roku, której celem jest kształcenie liderów oraz mówców. Spotkania w klubach, które odbywają się w pozytywnej, przyjaznej atmosferze oraz fantastyczny program edukacyjny pozwalają na rozwijanie umiejętności werbalnych i niewerbalnych, poprawiają pewność siebie i umożliwiają rozwój osobisty.
Toastmasters International to organizacja non-profit działająca prawie 100 lat, posiadająca około 332 tys. członków w 15,4 tys klubach w 135 krajach.
Do 20.03.2018 realizowaliśmy dwie uzupełniające się ścieżki edukacyjne:
1. kompetentnego mówcy – dzięki której doskonalimy nasze umiejętności przemawiania;
2. kompetentnego lidera – dzięki której doskonalimy nasze umiejętności komunikacyjne i przywódcze.

W Polsce od 20.03.2018 zamiast dwóch powyższych realizujemy już dziesięć ścieżek edukacyjnych:

Konferencja Dywizji, odbywająca się cyklicznie na wiosnę i jesienią jest również miejscem kolejnego etapu konkursów mów i ewaluacji w języku polskim i angielskim. Zwycięzcy konkursów będą reprezentować Dywizję 108D podczas mistrzostw na Konferencji Dystryktu 108, która odbędzie się 10 maja we Wrocławiu.

Dlaczego Toastmasters?
Zanim sformułuję odpowiedź na to pytanie krótki wstęp czym jest Toastmasters.

  1. Dynamic Leadership – Dynamiczne Przywództwo
  2. Effective Coaching – Skuteczny Coaching
  3. Innovative Planning – Innowacyjne Planowanie
  4. Lidership Development – Rozwój Przywództwa
  5. Motivational Strategies – Strategie Motywacyjne
  6. Persuasive Influence – Wpływ Perswazyjny
  7. Presentation Mastery – Mistrzostwo Prezentacji
  8. Strategic Relationships – Relacje Strategiczne
  9. Team Collaboration – Współpraca Zespołowa
  10. Visionary Communication – Wizjonerska Komunikacja

W każdej ścieżce doskonalimy nasze umiejętności przemawiania oraz umiejętności przywódcze.

Naszą misją jest doskonalenie umiejętności przemawiania publicznego oraz umiejętności przywódczych – nas samych oraz pozostałych członków Toastmasters. Dzięki świetnemu programowi edukacyjnemu oraz przyjemnej atmosferze na spotkaniach Toastmasters International wyszkoliło już ponad 4 miliony mówców i liderów.

Zdjęcie z jednego ze spotkań klubu Silesia Toastmasters

Klub w Katowicach pozwolił mi poznać wyjątkowych ludzi o unikalnych zdolnościach oraz znaleźć bliski przykład na potwierdzenie, że przywództwo nie dotyczy jedynie świata biznesu i korporacji, ale też życia i wielu aspektów codzienności. Cieszę się, że tu jestem i jestem gotowy na dalsze działania. i efekty.Share This